FIRMAST


Documento OÜ alustas tegevust 2008.a. jaanuaris ning ettevõtte eesmärk on konsultatsiooni- ja korrastusteenuse kaudu aidata kaasa Eesti dokumendihalduse ning digitaalarhiivinduse arengule.


Documento OÜ projektijuht Kristi Rasva omab arhivaari kutsetunnistust alates 2001.aastast ning on töötanud alates 1999.a. alates arhivaari, dokumendihalduse spetsialistina erinevates riigiasutustes (Välisministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Riigikogu Kantselei). Ta omab kogemusi ärianalüüsi ning dokumendihaldussüsteemide juurutamise valdkonnas.


Documento OÜ on osutanud arhiivikorrastamise teenust teiste seas Riigikantseleile, Muinsuskaitseametile, Ida Teedekeskusele ning kohalikele omavalitsustele ja koolidele. Samuti on konsultatsiooniteenuseid osutatud erinevatele MTÜ-dele, SA-tele liigitusskeemide loomiseks ning protsesside korrastamiseks.


Documento OÜ on koostöös Andmevara OÜ-ga osalenud dokumendihaldussüsteemi Delta juurutamisel kohalikele omavalitsustele.