DOCUMENTO OÜ

Juhtimiskonsultatsioonid ja arhiiviteenused

Created with Sketch.
ARHIVEERIMINE JA DOKUMENDIHALDUS

Hoia ja kasuta dokumente mõistlikult

Pakume paberarhiivide korrastamise teenust, et Teie dokumendid säiliksid ettenähtud aja jooksul ning oleksid leitavad elektroonilise nimekirja abil.

Liigitame organisatsiooni teabe ja dokumendid kasutusvajadusest lähtuvalt, juurutame dokumendihaldussüsteemi. Seadistame dokumendihaldussüsteemid ettevõtte vajadustele vastavalt.

Projektijuhtimine ja konsultatsioonid

Halda organisatsioonile olulist teavet ja juhtimisinfot, parenda protsesse

Analüüsime organisatsiooni juhtimissüsteemi, pakume parendusvõimalusi efektiivsuse suurendamiseks ja raiskamise vähendamiseks.

Pakume ärisüsteemide ellurakendamiseks projektijuhtimisteenust.

Ettevõttest

Documento OÜ sai alguse 2008.aastal ideest korrastada Eesti ettevõtete ja asutuste paberarhiivid. Aja jooksul on kokkupuuteid olnud paljude erinevate ogranisatsioonidega, mille juhtimisvõtted, teabe liikumise ja talletamise viisid ärgitasid tegijaid pakkuma parendusettepanekuid. Sel moel on kasvanud Documentole kõrvaltegevusena protsessi- ja juhtimisalaste konsultatsioonide pakkumine koos erinevate ärisüsteemide juurutamisega.

Meie tiim

Kristi Lebin

Juhatuse liige ja projektijuht

Kristi on Documentoga seotud alates selle loomisest ning vedanud tegemisi nii arhiivikorrastamises kui projektijuhtimises. Kristil on arhivaari kutsetunnistus ning pikaajaline töökogemus tooteomaniku ja ärinanalüütikuna. Viimased aastad on huvitavad väljakutsed seotud protsessi- ja kvaliteedijuhtimisega.

Kristel

Projektijuht

Kristel on tegelenud ettevõtete ja asutuste nõustamisega alates 2012 ning tema kirg on süsteemsus. Ta leiab partnerile dokumendihaldussüsteemi parima lahenduse. Kristel on kiire ja süsteemne arhiivikorrastaja.